Aquesta setmana a la Mesa Sectorial s'ha aprovat l'actualització de les taules retributives de les guàrdies complementàries d'estiu i també la propera aplicació del l'autoavaluació per al cobrament del complement de productivitat, el qual necessita una adaptació per a aplicar-lo al Cos de Bombers.

Comparteix-ho: