La nostra llista i el nostre Pla de Treball

Què es vota i amb qui es vota

Centres de Votació

Instruccions vot per correu

COS Bombers passa a Bombers Intersindical-CSC

Noves deduccions a la declaració de la renda