Comunicat sobre el cas del manteniment dels vehicles de Bombers